Regulamin wypożyczalni

Regulamin wynajmu gier planszowych lokalu SideQuest, prowadzonego przez Leszek Wojtan SideQuest, w Gdańsku przy ul. Partyzantów 13B/2, NIP: 9571037573, zwanego dalej Wypożyczalnią.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Skorzystanie z usług Wypożyczalni oznacza akceptację Regulaminu.
  2. Wypożyczenie gry oznacza wyniesienie jej poza lokal SideQuest.
  3. Z usług Wypożyczalni może korzystać jedynie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie w celu skorzystania z usług muszą okazać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
  4. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z wypożyczonych gier planszowych z należytą dbałością o ich stan oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić gry w stanie kompletnym, niepogorszonym oraz do rąk własnych pracownika Wypożyczalni.
  6. Wypożyczający powinien sprawdzić stan wypożyczanej gry przed jej wypożyczeniem oraz zgłosić wszelkie uwagi pracownikowi Wypożyczalni.
  7. Okres wypożyczenia to rozpoczęte 3 doby (72 godziny) od momentu wypożyczenia.
  8. Wypożyczający zobowiązany jest poinformować przed upływem Okresu Wypożyczenia telefonicznie lub mailowo pracownika Wypożyczalni, jeżeli chce przedłużyć okres wypożyczenia.
 2. Opłaty
  1. Wynajem gry planszowej podlega Opłacie.
  2. Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty Okres Wypożyczenia, tzn za każde rozpoczęte 3 doby od momentu wypożyczenia gry.
  3. Wypożyczający chcący wypożyczyć grę zobowiązany jest do zapłacenia z góry Kaucji.
  4. Kaucje oraz opłaty za wypożyczenie gier określone są w Liście Gier Planszowych Wypożyczalni.
  5. Kaucja jest zwracana wypożyczającemu po oddaniu przez niego wypożyczonych gier, pomniejszona o należne Opłaty oraz ewentualne kary.
 3. Kary
  1. W przypadku zwrotu gry w stanie niekompletnym, bądź uszkodzonym Wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości Kaucji za daną grę.
  2. W przypadku niewielkich uszkodzeń, pozwalających na dalszą eksploatacje gry, kara wynosi 25% wysokości kaucji.
  3. W przypadku przedłużenia wypożyczenia gry bez poinformowania Wypożyczalni, naliczana jest dodatkowa opłata, poza Opłatą za Okres Wypożyczenia, w wysokości 5zł za każdą rozpoczętą dobę po zakończeniu deklarowanego czasu wypożyczenia.