Począwszy od nowego Armory Kita (Data Doll) nastąpi zmiana w sposobie punktacji w poszczególnych turniejach:
Niezależnie od ilości graczy, za pierwsze miejsce przydzielone będzie 10 punktów.
Każde kolejne miejsce będzie punktowane o 1 punkt mniej. Miejsca 10 i poniżej dostają 1 punkt.
Bez zmian pozostaje odrzucenie jednego, najniższego wyniku zdobytego podczas rozgrywania danego Armory Kita.

Podane wyniki to suma wszystkich punktów zdobytych do tej pory w lidze.

Liga Flesh and Blood - Wyniki

stan z dnia 02.09.2021

Chane

Miejsce ID Nazwisko Imię Punkty
93753462 Gwizdala Jaroslaw 10
87981566 Bombowca Kierowca 9
33983472 Daszke Adam 8
61233486 Draczyński Jacek 7
29552887 Rogowiecka Marta 6
98482218 Lern Jagreen 5
41751543 Deczkowski Marcin 4
81448259 Kłopocki Jarosław 3
91568774 Suchanecki Mariusz 2
77352342 Szczepański Paweł 1

Boltyn

Miejsce ID Nazwisko Imię Punkty
33983472 Daszke Adam 30
91568774 Suchanecki Mariusz 25
34166667 Puchalski Jakub 17
29552887 Rogowiecka Marta 16
28659216 Szmagliński Michał 16
87981566 Bombowca Kierowca 15
41751543 Deczkowski Marcin 12
72344313 Adamski Adam 12
99664642 Meczynski Andrzej 12
93753462 Gwizdala Jaroslaw 10
77352342 Szczepański Paweł 9
29778698 Luczak Marek 9
61233486 Draczyński Jacek 7
22699336 Cegłowski Tomasz 7
67541235 Sosnowski Andrzej 7
96564321 Seroczyński Mateusz 1

Levia

Miejsce ID Nazwisko Imię Punkty
98482218 Lern Jagreen 19
33983472 Daszke Adam 17
91568774 Suchanecki Mariusz 16
41389221 R Arkadiusz 15
34166667 Puchalski Jakub 10
93753462 Gwizdala Jaroslaw 8
28659216 Szmagliński Michał 8
72344313 Adamski Adam 6
29778698 Luczak Marek 3
77352342 Szczepański Paweł 3
87981566 Bombowca Kierowca 2
29552887 Rogowiecka Marta 3
96564321 Seroczyński Mateusz 3
67541235 Sosnowski Andrzej 1
41751543 Deczkowski Marcin 1
61233486 Draczyński Jacek 20
22699336 Cegłowski Tomasz 6
67588812 Kiszewski Marcin 3

Prism

Miejsce ID Nazwisko Imię Punkty
98482218 Lern Jagreen 29
72344313 Adamski Adam 26
87981566 Bombowca Kierowca 22
61233486 Draczyński Jacek 20
67541235 Sosnowski Andrzej 20
34166667 Puchalski Jakub 17
41389221 R Arkadiusz 16
33983472 Daszke Adam 12
96564321 Seroczyński Mateusz 12
22699336 Cegłowski Tomasz 6
91568774 Suchanecki Mariusz 5
29552887 Rogowiecka Marta 4
77352342 Szczepański Paweł 4
67588812 Kiszewski Marcin 3
28659216 Szmagliński Michał 3

Kavdaen

Miejsce ID Nazwisko Imię Punkty
93753462 Gwizdala Jaroslaw 28
91568774 Suchanecki Mariusz 23
87981566 Bombowca Kierowca 18
41389221 R Arkadiusz 16
61233486 Draczyński Jacek 15
33983472 Daszke Adam 14
34166667 Puchalski Jakub 14
22699336 Cegłowski Tomasz 12
98482218 Lern Jagreen 12
29778698 Luczak Marek 11
83496192 Misiewicz Tomek 10
67541235 Sosnowski Andrzej 8
29552887 Rogowiecka Marta 5
75811999 Małecki Artur 5
96564321 Seroczyński Mateusz 4
72344313 Adamski Adam 1