Regulamin lokalu SideQuest

Regulamin lokalu SideQuest, prowadzonego przez Leszek Wojtan SideQuest, w Gdańsku przy ul. Partyzantów 13B/2, NIP: 9571037573.

Przed przystąpieniem do korzystania z usług lokalu klienci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Korzystanie z usług lokalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Zasady korzystania z lokalu i oferowanych w nim usług określa niniejszy regulamin.
  2. SideQuest zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
  3. Wejście do lokalu oznacza akceptację regulaminu.
  4. Lokal udostępnia przestrzeń do grania na konsolach do gier wideo, w gry planszowe, gry RPG oraz gry VR.
  5. Wejście do Strefy Gier możliwe jest tylko po opłaceniu opłaty wejściowej.
  6. Młodzież powyżej 16 roku życia oraz osoby dorosłe wchodzą do lokalu na własną odpowiedzialność.
  7. Dzieci poniżej 16 roku życia, mogą korzystać z usług lokalu jedynie za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego, bądź w jego obecności.
  8. Klient zobowiązuje się opuścić lokal przed godziną jego zamknięcia.
  9. Udział w wydarzeniach organizowanych przez SideQuest jest równonaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych.
  10. Klienci biorą na siebie pełną odpowiedzialność ze ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas korzystania ze sprzętu znajdującego się w lokalu.
  11. Aktualne opłaty za wejście oraz poszczególne usługi określa Cennik, umieszczony przed wejściem do Strefy Gier i/lub na stronie internetowej lokalu: https://www.sidequest.pl.
  12. Osoby chętne do korzystania z poszczególnych pomieszczeń mogą dokonać rezerwacji osobiście, telefonicznie bądź online.
  13. Nie stawienie się przed upływem 15 minut od wyznaczonej godziny spowoduje anulowanie rezerwacji.
  14. Klient zobowiązany jest do korzystania z lokalu oraz znajdującego się w nim wyposażenia z należytą dbałością o jego stan, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.
   Za uszkodzenia wyposażenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekuni prawni.
  15. Wynoszenie ze Strefy Gier jakiegokolwiek wyposażenia bądź jego elementu jest surowo wzbronione.
  16. Na terenie lokalu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wnoszenia produktów spożywczych innych niż zakupione w lokalu (wyjątkiem jest uzyskanie wcześniejszej zgody od pracownika lokalu).
  17. Osobom nietrzeźwym oraz będących pod wpływem środków odurzających obsługa może zabronić wstępu do lokalu.
  18. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty należące do klientów.
  19. Nieprzestrzeganie regulaminu lokalu spowoduje anulowanie usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłat oraz zakaz wstępu na teren lokalu.
 2. Gry Planszowe i Konsole
  1. Po opłaceniu podstawowej opłaty wejściowej, klient otrzymuje dostęp do przestrzeni, w której może grać zarówno w gry planszowe jak i na konsolach do gier wideo.
  2. Znajdujące się na obiekcie gry planszowe oraz konsole przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego.
  3. Wszystkie konsole uruchamiać może jedynie pracownik.
 3. RPG Room
  1. RPG Room wynajmowany jest na czas oraz za opłatą określoną w Cenniku.
  2. Jednocześnie w pomieszczeniu może przebywać maksymalnie sześć osób.
  3. Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego znajdującego się w RPG Roomie możliwe jest tylko po uprzednim poinformowaniu pracownika lokalu.